MBO-opleidingen.nl

De meeste mbo-opleidingen zoals bouw, techniek, zorg, sociale beroepen, economische beroepen worden gegeven op Regionale Opleidingencentra (roc). 

Mbo-opleidingen worden gegeven op vier verschillende niveaus:

niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar (geen startkwalificatie)
niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar
niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding
niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (geeft toegang tot hbo)

Alle mbo-opleidingen worden in twee vormen gegeven

beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De leerling heeft een dienstverband van minimaal 24 uur per week bij een bedrijf. Één dag per week gaat de leerling naar school. Vroeger noemde men dit een leerlingstelsel of soms 'vakschool' of 'streekschool'.
beroepsopleidende leerweg (bol). De leerling heeft geen vast dienstverband en gaat vier of vijf dagen per week naar school. Een deel van de opleiding loopt hij stage(beroepspraktijkvorming). Een leerling in de Bol-opleiding krijgt minimaal 850 klokuren les en of begeleiding.

  • Copyright © 2018 Educational Media | website powered by Taal&Digitaal