Vetron

VETRON is een vereniging van particuliere opleidings- en trainingsbureaus. De vereniging richt zich op de ondersteuning van ondernemerschap en ondernemersverantwoordelijkheid van de directeuren van deze bureaus. VETRON levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, markt en kwaliteit, zowel van haar leden als van de sector als geheel en zet zich in voor belangenbehartiging van haar leden én de branche in algemene zin. Binnen de aangesloten bureaus vormen de directeuren de belangrijkste doelgroep. Daarnaast worden relevante activiteiten voor andere doelgroepen in de aangesloten ondernemingen georganiseerd.

  • Copyright © 2018 Educational Media | website powered by Taal&Digitaal